Spyfluer (Calliphora) – bl.a. Calliphora vomitoria Calliphora rubrifrons, Musca obscoena, Musca vomitoria) er blåmetal-farvede, “larmende” insekter. De er 10-15 mm lange. Deres larver lever af råddent kød, og de selv lever af blomsternektar. De lægger deres æg i råddent kød, så når larverne bliver udklækket, har de noget at leve af. Fluehunnen lægger typisk 500 æg over en periode på 3-4 dage. Fluer lever 15-25 dage. Nogle beregninger har vist at hvis et par fluer levede fra april til august ville de have afkom på ca. 191,010,000,000,000,000,000 flueunger. Det er faktisk en fordel, at f.eks. spyfluers larver lever af ådsler. Fordelen er, at ådslet ikke forpester sine omgivelser i særlig lang tid, hvis ingen rovdyr har taget sig af det.