Gedehams, inklusive hveps, tilhører underordenen Apocrita. Der findes 7 arter af gedehamse i Danmark. Den almindelige gedehams også kaldet hveps (latin Paravespula vulgaris eller Vespa vulgaris) og f.eks. Skovgedehams (Dolichovespula sylvestris). Hvepse er sociale dyr ligesom myrer og bier, da de passer deres afkom og bor sammen. Skovgedehams (Dolichovespula sylvestris) som bl.a. findes i Danmark. Gedehamse bygger deres bo af papir, som de fremstiller af afgnavet træ. Når hvepsen afgnaver træet med kindbakkerne blandes det med hvepsens spyt og således fremstiller hvepsen papirmassen til hvepseboet. Boet er omtrent kuglerundt med indflyvningshul forneden og består af flere koncentriske skaller. Det er den overlevende dronning, der alene begynder byggeriet om foråret. Hun står også for opfodringen af de første larver, men overlader gradvis arbejdet til arbejderhvepsene efterhånden som antallet stiger. Gedehamse lever af mange forskellige ting; syltetøj, råddent kød, andre dyr og nektar. Sommeren igennem, hvor de skal fodre deres larver, er de hovedsageligt rovdyr, mens de i sensommeren kan slå sig på søde sager som blommer og syltetøj. Det er på den årstid, de kan være generende ved det udendørs kaffebord. Må ikke forveksles med honningbier, der aldrig ses i den rolle.