En kakerlak er et insekt i ordenen Blattodea. Der findes cirka 3.500 forskellige arter i seks forskellige familier. De findes udbredt over hele verden med undtagelse af polaregnene og højder over 2.000 meter.