Alle dyr, som generer mennesker, betegnes som skadedyr. Det er vigtigt at huske, at intet dyr (med undtagelse af menneskets egne snyltere) er skabt til at være skadelige. De fleste er blot planteædere, der har det som deres niche at æde af de planter, vi gerne vil have selv. Andre er opportunister, der følger os og udnytter vores indsats. Og endelig er der dem, der er sat i verden til at være rovdyr. De udnytter den let tilgængelige fødekilde, som vores husdyr (og vi selv) er. Udover dyr, der konkurrerer med mennesker om føde, er der dyr, der gennem deres adfærd forårsager skade på eksempelvis bygninger eller andre dele af det miljø, som mennesket færdes i. Termitter betragtes som skadedyr, da de kan spise træværk, der indgår i menneskers bygninger og andre konstruktioner, ligesom dyr som eksempelvis myrer eller bier kan bygge boer i eller omkring bygning, der kan underminere bygningerne eller beskadige konstruktionerne. Andre dyr betragtes som skadedyr på grund af risiko for spredning af sygdomme. Rotter anses som et skadedyr ikke kun fordi rotter konkurrerer med mennesket om føde og fordi rotter kan ødelægge bygninger, kloakker m.v., men også fordi rotter anses som en potentiel sundhedsrisiko.