Husmåren (Martes foina) er en dyreart i mårfamilien under rovdyrene. Den bliver 42-48 cm lang med en hale på 23-26 cm. Hunnen har en vægt på 900-1900 g, mens hannen vejer 1300-2300 g. Husmåren er efterhånden meget almindelig visse steder i Danmark og arten har været i fremvækst siden 1950’erne. Husmåren er blevet et større problem for mange, da de indfinder sig på lofte og i biler, hvor de ødelægger henholdsvis isoleringsmateriale og kabler. Siden 1970’erne har husmår forsaget skader i biler for 100 millioner af kroner i Central Europa.